personální agentura
Facebook profil Youtube profil Linkedin profil

O Vysočině

Kraj Vysočina je skutečně místem, kde se Vám bude dobře žít, pracovat i odpočívat.

Kraj Vysočina se nachází v samém středu České republiky a rozkládá se na podstatné části Českomoravské vrchoviny. Svoji rozlohou se Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti, avšak s podprůměrnou hustotou osídlení. Region je atraktivní nízkým znečištěním ovzduší, zdravými lesy, velmi čistou a zachovalou přírodou a nízkou kriminalitou. 

Pro kraj jsou charakteristické malé vesnice, které nejsou příliš vzdáleny od místního centra, malého klidného města se třemi až dvaceti tisíci obyvateli. Právě toto uspořádání může přinášet spoustu pozitiv - můžete využívat výhody venkovského bydlení i blízkého města.

Strategická poloha Vysočiny proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních investorů, kteří k nám soustřeďují nejen výrobní kapacity, ale také výzkum a vývoj. Kraj má stabilizovanou síť základních škol, dostatečnou kapacitu škol středních a rozmanité možnosti zařízení zaměřených na péči o děti předškolního věku. Na území kraje se koná řada zajímavých kulturních akcí, z nichž některé mají celostátní i mezinárodní charakter.

V oblasti sportu je velice významný sportovní areál v Novém Městě na Moravě. Na území kraje se nachází několik Ski areálů, které umožňují lyžování v nadmořské výšce až 700 m. Z řady vodních ploch v kraji jsou jistě nejvýznamnější Velké Dářko (největší rybník na Vysočině) nebo vodní nádrž Dalešice, jejíž 100 m vysoká sypaná hráz je nejvyšší svého druhu v České republice. V kraji se nachází také hustá síť turisticky značených cest (asi 2 900 km) a cyklotras (asi 2 250 km).

Na území Kraje Vysočina se nacházejí tři památky zapsané do seznamu UNESCO. Je to městská památková rezervace Telč, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou a Židovská čtvrť se hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Unikátní je i Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Přírodní bohatství kraje tvoří chráněné krajinné oblasti a četné přírodní rezervace.

 

Kraj Vysočina Vás jistě upoutá harmonickou kulturní krajinou, v níž se nachází množství lesů a hájků, ale také pole, louky a pastviny a řada rybníků, které předělují nesčetné potůčky.