personální agentura
Facebook profil Youtube profil Linkedin profil

Žďársko - Památky a příroda

Kulturní památky

Určitě nejvýznamnější a nejzajímavější kulturní památkou je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl pro svou jedinečnost zařazen roku 1994 zapsán do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  Dalšími zajímavými památkami jsou Zámek Žďár nad Sázavou, kaple sv. Markéty, Dolní hřbitov, barokní most a mnoho dalších.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Ve slohu barokní gotiky, který nemá v Evropě obdobu, byl v letech 1719 až 1722 vystavěn kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury.

Založení kostela souviselo s připravovaným blahořečením a svatořečením Jana Nepomuckého poté, co byl v jeho hrobě v pražské katedrále sv. Víta nalezen jeho domnělý zázračně neporušený jazyk. 

Kosel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, foto Stanislav Vybíral

Kostel je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy, skýtajícími poutníkům ochranu před nepřízní počasí. Vztah deseticípé hvězdy (odkaz na desetibokou mariánskou studnici ve žďárském klášteře) a pěticípé hvězdy (symbol P. Marie) symbolizuje žďárskou cisterciáckou studnici, v jejíž hladině se odráží mariánská hvězda skrze sv. Jana Nepomuckého, který ctil P. Marii stejně jako opat Vejmluva, který nechal kostel vybudovat.

Po 75 letech se na Zelenou horu vrátily tři zvony: ve věži kostela sv. Cyril a Metoděj (zvoní ve 12 h), v ambitu sv. Vojtěch (zvoní v 8 h) a sv. Zdislava (zvoní v 18 h). Zvony zvoní současně každou sobotu v 16 h a každou neděli ve 12 h.

Zámek Žďár nad Sázavou

Areál Zámku Žďár nad Sázavou nabízí celou škálu zážitků. Za návštěvu stojí Muzeum nové generace, unikátní zážitková expozice s interaktivními prvky, nebo komentovaná prohlídka Po stopách Santiniho.

Orchestrion na Veselíčku – je jedním z posledních hrajících orchestrionů v České republice. Můžete jej na vlastní oči uvidět ve Veselíčku u Žďáru nad Sázavou. Orchestrion byl vyroben před rokem 1850 ve Vídni, obsahuje 8 písniček a můžete si jej prohlédnout i poslechnout v místním hostinci.

Zajímavý kulturní zážitek vám nabídne Putování Žďárskem za plastikami Michala Olšiaka, jedná se o monumentální plastiky z betonu a pískovce, jež jsou začleněny do krajiny.

Na fasádě Staré radnice je nainstalována Zvonkohra složená z 9 zvonů, která každý den odehraje šestnáct nastavených melodií lidových a církevních písní.

Přírodní památky

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší přírodní památkou je Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. Jedná se o nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny. Téměř polovinu území pokrývají hluboké lesy, převážně smrkové, pouze místy se zachovaly porosty jedlobučin, z nichž nejznámější je národní přírodní rezervace Žákova hora.

Typickým krajinným prvkem hřebenů Žďárských vrchů jsou skalní rulové útvary vzniklé zvětráváním. Ty jsou i s okolními balvanitými sutěmi chráněny jako přírodní památky.

Žďárské vrchy, foto Štěpán Dvořák

Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště, které je součástí druhého největšího rašelinného ložiska “Březina”. Vzhledem k výskytu vzácných druhu motýlů, ptáků, obojživelníků i plazů je Radostínské rašeliniště vyhlášené Národní přírodní rezervací.

Národní přírodní rezervace Dářko je součástí evropsky významné lokality Dářská rašeliniště. Hostí řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zpřístupněno je naučnou stezkou vedoucí po jeho okraji.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *